ASBEST ADVISEURS

JOUW ASBEST, ONZE ZORG!
Van harte welkom op de website van Asbest Adviseurs B.V. Wij zijn gespecialiseerd in en gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties van gebouwen en objecten.
Meer informatieOfferte aanvragen

Asbestinventarisatie

Wat is asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek waarbij alle asbestverdachte materialen in een bouwwerk of object in kaart worden gebracht volgens een gestructureerde aanpak.

Is jouw bouwwerk asbestvrij?

LAAT EEN ASBESTINVENTARISATIE UITVOEREN

Hoe werkt asbestinventarisatie?

 • 1. Doel onderzoek vaststellen

  Bepaal het doel van de inventarisatie; een verbouwing, asbestsanering, sloopwerkzaamheden of verkoop van het bouwwerk.

 • 2. Asbestverdacht aanduiding

  Op basis van historie kunnen locaties vooraf als asbest verdacht worden aangeduid.

 • 3. Opstellen inventarisatieplan

  Op basis van deze bevindingen wordt een inventarisatieplan opgesteld.

 • 4. Grondige inspectie op locatie

  Er zal een grondige inspectie plaatsvinden op locatie.

 • 5. Asbest herkennen

  Toepassingen en materialen kunnen tijdens de inspectie als verdacht herkent worden.

 • 6. Monsters nemen

  Van de verdachte toepassingen en materialen zullen monsters genomen worden.

 • 7. Monsters analyseren

  De genomen monsters worden door een RvA geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

 • 8. Uitgebreide rapportage

  Op basis van de bevindingen zal een uitgebreide rapportage worden opgesteld.