Hoe gaat een asbestinventarisatie in zijn werk?

Nadat het doel van het onderzoek is vastgesteld (een geplande verbouwing, het uitvoeren van een asbestsanering, het uitvoeren sloopwerkzaamheden, de verkoop van een bouwwerk) wordt aan de hand van deskresearch van historische bouwgegevens een aantal locaties vooraf als asbestverdacht aangeduid.
Op basis van deze bevindingen wordt een inventarisatieplan opgesteld en vindt er vervolgens een grondige inspectie plaats op locatie. Afhankelijk van het vastgestelde doel wordt ook destructief onderzoek verricht naar mogelijk aanwezige verborgen asbesthoudende materialen. Op basis van kennis en ervaring kunnen bepaalde toepassingen en materialen tijdens de inspectie als asbestverdacht worden herkend.

Van deze verdachte materialen worden vervolgens monsters genomen volgens opgestelde procedures waarbij de verspreiding van asbestvezels wordt voorkomen. Deze materiaalmonsters worden door een RvA geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Tenslotte wordt aan de hand van alle bevindingen een uitgebreide rapportage opgesteld die kan worden gebruikt voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen en het uitvoeren van een asbestsanering van de aangetroffen materialen.

Ons team van professionals staat voor u klaar!

Asbest Adviseurs

Is jouw bouwwerk asbestvrij?

LAAT EEN ASBESTINVENTARISATIE UITVOEREN

Maak kennis met onze werkzaamheden